phone

سیستم تنفسی آتش نشانی

نمایش 33–48 از 70 نتیجه

  • سیستم تنفسی چه کاربردی دارد؟
    در آتش سوزی در مکان‌هایی که تهویه مناسبی ندارند، دود و بخارات سمی انباشته می‌شوند و ممکن است به فرد آتش نشان آسیب وارد کند و عملکرد آن را دچار اختلال کند. در این شرایط می‌توان از سیستم تنفسی استفاده کرد.
  • ویژگی استفاده از سیستم تنفسی چیست؟
    تامین هوا مورد نیاز از طریق سیلندرها، دارای ظرفیت‌های مختلف، مجهز به فشار شکن، دارای نشانگر فشار سنج، دارای سوت و...
  • این سیستم تنفسی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
    تجهیزات مهار و اتصال به آتش نشان، تجهیزات سیلندر و ذخیره هوا، لوازم تنظیم کننده فشار و تجهیزات صورت و ماسک.