• مدیرعامل : مرتضی جلالی ۷۳۲۱ ۳۳۷ ۰۹۱۲
  • مدیر کارخانه : جواد قوام پور ۵۵۱۲ ۸۶۰ ۰۹۱۲
  • مدیربازرگانی : بابک مطلبی ۴۰۰۱ ۶۶۰ ۰۹۱۲

اینستاگرام

@adakfidar24

ایمیل

info@adakfidar.com

تلفن

۰۲۶-۳۶۲۰۱۱۵۹
۰۲۶-۳۶۲۰۱۱۴۵
۰۲۶-۳۶۲۰۴۹۳۰

آدرس

البرز ، فردیس ، بین فلکه دوم و سوم ، انتهای کانال غربی ، خیابان شهید زارع ،
خیابان اردلان پنج ، پلاک ۲۰